Repertoire Sweet Kate

Het verschijnsel “vrouwenkoor” is ontstaan in de negentiende eeuw. Vanaf het begin hebben vrijwel alle belangrijke componisten voor dit koortype gecomponeerd.

Sweet Kate heeft in de loop van haar bestaan een zeer groot repertoire opgebouwd. Bij de samenstelling daarvan is in eerste instantie uitgegaan van de zogenaamde “klassieke muziek”, m.a.w. de door klassieke componisten van vroeger en nu gecomponeerde muziek voor vrouwenkoor.

Zonder naar volledigheid te streven lijkt het zinvol een aantal namen van componisten te noemen, die voorkomen in het repertoire van Sweet Kate. Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms, Reger, Holst, Vaughan-Williams, Elgar, Fauré, Bartok, Kódály, Martinu, Distler. De klassieke muziek is goed vertegenwoordigd in het repertoire van Sweet Kate, maar zeker niet het enige genre waar het koor zich mee bezighoudt. Zettingen van volksliederen, waaronder een groot aantal Oost-Europese, maken ook een belangrijk deel uit van het repertoire, evenals stukken uit het close-harmony-repertoire en de Jazz.

Een speciale vermelding verdient het repertoire van kerstmuziek, met uiteraard klassiekers als Benjamin Britten’s “Ceremony of Carols”, John Rutter’s “Dancing Day”-cyclus en het recente “Voices in the Snow” van Rudi Tas.